Masa Pemrograman KRS dan Pembimbingan DPA

Berdasarkan kalender akademik yang baru , bagi mahasiswa D3 Teknik Mesin UNEJ diharapkan segera melakukan pemrograman dan pembimbingan kepada DPA (Dosen Pembimbing Akademik) sebelum masa pembimbingan berakhir pada 19 Februari 2021 . Apabila sister tidak dapat memprogram KRS atau sister tidak bisa dibuka dapat mengajukan pengaduan melalui UC3 , dan apabila terdapat permasalahan dengan pembayaran dapat menghubungi BAAK UNEJ . Untuk kalender akadmik terbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini .

Kalender Akademik 2020-2021 UNEj baru

Posted on: February 16, 2021, by :